Dijital Yayınlarımız

Örnek Vakalar Üzerinden Dersim Kırımının (1937-1938) Anatomisi
Bülent Bilmez & Cemal Taş

TÜRÜ: Kitap / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2021


Dil Hakları ve Dilsel Cogulluk - Language Rights and Linguistic Pluralism - Sprachenrechte und sprachliche Vielfalt (2021)
Bülent Bilmez

TÜRÜ: Kitap
YAYIN YILI: 2021


Kadınlar Wuıc'ı Anlatıyor
Gül Yılmaz & Erdoğan Yılmaz

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2019


Kula 1930
Alberto Modiano

TÜRÜ: Belgesel
YAYIN YILI: 2018


Dersim 37-38 Tertelesi Toplu Mezar ve Katliam Yerleri
Cemal Taş

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2019


"Çözüm/Müzakere" Sürecinin İstanbul'daki Kürt Yayınevleri ve Yayıncılığına Etkisi
Tofan Sünbül

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2018


Weke Qadeke Medayay Nû Bloggeriya Kurdî Ango Kataloga Bloggerên Kurdî
Mevlüt Oğuz & Ömer Faruk Baran

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2018


Hemşinliler: Kamusal Görünürlük
Hikmet Akçiçek, Neşenur Altunkaya & Şafak Şahin

TÜRÜ: Envanter / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2018


Kentlere Göçle Birlikte Değişen/Dönüşen Cem ve 12 Hizmet
Naz (Durnaz) Atmaca

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2018


Bir Ubıh Yazar Kadın Portresi: Hayriye Melek Hunç
Meral Çare

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2018


Antakya ve İstanbul Rumları İlişkisi(zliği): Farklılıklar ve Benzerlikler
Mişel Uyar

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2018


İstanbul Megrelleri
N. Nisa Yazıcı & Mehmedali Barış Beşli

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2018


Bir Çerkes Halk Dansı: Wuıc
Gül Yılmaz & Erdoğan Yılmaz

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2019


Osmanlı İmparatorluğunun Son Döneminde Lazlar
İrfan Çağatay

TÜRÜ: Kitap Taslağı / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2018


İstanbul Ermenileri'nin Sivil Toplum Örgütlerine Kısa Bir Bakış (1990 Sonrası)
Sevan Ataoğlu

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2018


19. Yüzyılda Bir Osmanlı Ermeni Pozitivisti: Yeğya Demircibaşyan
Can Erzurumluoğlu

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2019


Çerkes Feminist Bir Kadın Yazar Ulviye Nuriye Mevlan Civelek
Gizem Ersoy

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2019


Divriği'de İki Ermeni Köyü: Annemin Odur ve Armutak Köyleri
Satenik Usta

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2019


Kınalıada’da Bir Ermeni Okulu: Nersesyan
Lora Sucuyan

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2019


Beraber Yaşayabiliyor muyuz? Yedi Sivil Toplum Kuruluşunun Çalışmaları ve Düşünceleri
Bahar Ege

TÜRÜ: Makale / Proje Raporu
YAYIN YILI: 2019