Hakkımızda

-  A  +

Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Bilmez’in girişimi ile 2013 yılından beri farklı kültürel gruplar üzerine çalışan genç akademisyenleri İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde bir araya getirmektedir. Bu amaçla ilk olarak bir araya gelen çalışma grubu Kürdoloji olmuştur. Özellikle Kürt tarihi, dili, kültürü ve bunların diğer kültürlerle ilişkisini araştırmakta olan genç akademisyenlerin bir araya gelmesi ile oluşan çalışma grubu, düzenlediği birçok seminer, konferans ve yapılan derleme kitap çalışması ile birlikte diğer çalışma gruplarının oluşmasında da öncü olmuştur. Daha sonra Alevi Toplulukları Çalışma Birimi (ALTO) çalışmalarına başlamış, Alevi-Bektaşi topluluklarla ilgili araştırma yapan genç akademisyenlerin bir araya gelmesi için bir platform olmuştur.

Nispeten daha çok çalışılan bu konularda oluşturulan grupların ardından, haklarında akademik araştırmalar oldukça kısıtlı olan gruplar ile ilgili çalışmak üzere Yahudi Toplulukları Çalışma Birimi (YATOÇ), Çerkes Çalışmaları Birimi (BilgiÇerkes) ve Bilgi Lazuri kurulmuştur. Oluşturulmaya çalışan merkezin en büyük hedeflerinden biri, Türkiye'nin bu farklı kültürleri üzerine çalışan genç akademisyenlerin bir araya gelmesi ve beraber araştırmalar yapması olmuştur.

2017 yılı Nisan ayından itibaren İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Açık Toplum Vakfı, Friedrich Ebert Stiftung, Friedrich Naumann Stiftung ve İstanbul Bilgi Üniversitesi destekleri ile iki büyük proje dönemi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından yürütülmüştür. Bu projelerin amacı Türkiye’deki kültürel çeşitlilik/çoğulluk ve/veya Türkiye’deki dil ve inanç grupları (kültürel gruplar) hakkında akademi dışında çalışma yürüten bağımsız araştırmacılar ile kurumları (vakıf, dernek, gazete, dergi, radyo, televizyon vb.) desteklemek ve akademi ile aralarındaki kompartmanlaşmayı (kendi grubunun dinamiklerinin dışına çıkmama, diğerlerinin pratiklerini görmeme) gidermektir.

2020-2021 döneminde İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle, Türkiye'de Kültürel Çoğulluk Platformu oluşturma projesi yürütülmektedir. 2019 yılında başlatılan çalışmalar sonucu oluşturulan Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı aracılığıyla Seçmeli Anadili Dersleri konulu projeler başta olmak dil haklarıyla ilgili farklı konularda faaliyetler sürdürülürken, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralİstanbul kampüsünde farklı kültürel gruplarla ilgili etkinlikler de devam etmektedir.