Kurum Kataloğu

Aramyan Okulundan Yetişenler DerneğiKısa AdıAOYD
TürDernek
Kuruluş Yılı1950
Telefon(+90) 216 3360790
Şehirİstanbul
AdresKarakol Sok. N0: 8/1 Moda Kadıköy/İSTANBUL
Web Adresihttp://www.aramyandernegi.com
E-postaaramyandernegi@gmail.com
Yurt İçi ÖrgütlenmeDHİBRA (Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı) Bileşeni
Güncel DurumFaliyette
Kurumun Amacı 1. Üyelerin sosyal dayanışmasını geliştirmek için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemektir. 2. Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak, üyeler arasında sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmektir
Tanıtım Yazısı Aramyan Okulundan Yetişenler Derneği Tarihçesi: Aramyan Okulu’ndan Yetişenler Derneği 16 Mart 1950’de kurulmuştur. Derneğin kurucuları Haçik Vartanyan (ilk başkanı), Hovhannes Hurbayan, Nurhan Haçaduryan, Hampartzum Aliksanyan ve Hagop Pehlivanoğludur. Dernek ilk olarak Kurtuluş, Pervaz sokak, No:18’de faaliyete başlar. Bir ay sonra ise Kadıköy, Moda, Cem sokak no:14’e taşınır. Ertesi yıl Aramyan-Unciyan Okulu’nun yanında bulunan ve önceleri anasınıfı olarak kullanılan bina, Surp Takavor Kilisesi Yönetim Kurulu tarafından derneğe tahsis edilir. Dernek kuruluşunun ilk yıllarında sportif, edebi ve teatral alanlarda geniş faaliyetler gösterir. Bir kadın kolu kurulur. Caz ve klasik müzik orkestraları, koro çalışmaları, film gösterimleri, seminerler, sahne gösterileri ve konferansların yanı sıra futbol, atletizm, ağırlık kaldırma ve yüzme yarışmaları da düzenlenir. 1980 yılına kadar gelenekselleşmiş faaliyet alanlarında etkin bir faaliyet sergiler. Dernek, Türkiye’deki tüm dernekler gibi 1980-1984 döneminde sıkıyönetim nedeniyle kapılarını kapatır. Dernek yayıncılık alanında hatırı sayılır çalışmalarda bulunmuştur. Bir Cumhuriyet dönemi Ermeni yazarları portresi olarak Hagop Baronyan, Krikor Zohrab, Yeğişe Ayvazyan ve Vartan Gomigyan’ın eserlerinden oluşan birkaç edebi yayına rastlamaktayız. Dernek yöneticileri aktif olarak sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli faaliyetler düzenlemektedirler. Kültürel söyleşiler, gençlere yönelik kariyer etkinlikleri, çocuklar için resim çalışmaları yapılmaktadır. Hafta boyunca, akşam saatlerinde ise dans dersleri düzenlenmektedir. Aynı zamanda dernekler arası spor turnuvalarında da özellikle basketbolda başarılı sonuçlar alınmaktadır. Dernek salonu, talep eden üyelere aile toplantılarını düzenleyebilmeleri için de tahsis edilmektedir. Sezon açılış ve kapanışında, yeni yılda, Karnaval’da (Paregentan) yemek, panayır ve balolar da düzenlemektedir. Derneğin Genel Kurulu iki yılda bir gerçekleşir. YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ SEVAN ATAOĞLU ARİ MEŞALECİOĞLU KRİSTİN DELLALOĞLU ALİN ŞENCAN ARET DEĞİRMENCİ ALEN BÜYÜKKUYUMCİYAN TANYA HANÇEROĞLU
Çalışma Temaları
Kültürel GruplarErmeni