Kurum Kataloğu

Abhaz Dernekleri FederasyonuKısa AdıAbhaz Dernekleri Federasyonu
TürFederasyon
Kuruluş Yılı2010
Telefon(+90) 216 7001368
Şehirİstanbul
AdresAsmalı Mescit Mah, İstiklal Caddesi, Tünel
Web Adresihttp://www.abhazfederasyonu.org
E-postainfo@abhazfederasyonu.org; abhazfed@gmail.com
Yurt İçi Örgütlenme
Güncel DurumFaaliyette
Kurumun Amacı AMAÇ a) Üye derneklerin tüzüğe uygun hizmet sunduğu doğal ve kayıtlı üyelerinin; sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik düzeylerini yükseltmek, bireylerin doğumla birlikte kazandıkları ve tabi oldukları resmi toplumsal sözleşme ile vatandaş olarak sahip oldukları her türlü hak ve özgürlüğe sahip çıkarak, bunların çağdaş normlara ulaşması yolunda çaba harcamaktır. Bu hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi noktasında, topluma yönelik bilgilendirici, eğitici faaliyetlerde bulunmak, daha gelişkin bir demokrasi ve toplum bilincinin oluşmasını ve güçlenmesini sağlamaktır. Küreselleşen dünyamızda, odağında İnsan’ın yer aldığının artık görülebildiği bir sistem içinde, yaşanan ve yaşanmak zorunda olan değişim ve dönüşümleri, geniş bir vizyonla kavrayarak, insanı ve insani değerleri, varoluşunun temeli yapmış bir toplumun, kendi geçmişinden getirdiği bu değerlerin ve yaşam ilkelerinin de, çağdaş yorumuyla vazgeçilmez temel değerler ve ilkeler haline getirilmesi, yaşamımızda yol gösterici olabilmesini sağlamak için gerekenleri yapabilmek, b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Abhazya Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve korunması yönünde aktif çalışmalarda bulunmak, bu yöndeki çalışmalara destek vermektir. Bu amaçla; 1-Federasyon bünyesinde, örgütsel, yazılı, görsel faaliyetlerde bulunmak, her türlü etkinliği organize etmek, kendi dışında yapılan bu yoldaki her türlü etkinliğe destek vermek ve katılmak, 2-Abhaz kimliğinin, kültür ve değerlerinin derlenip, tanınmasını sağlamak, özenle korunup yaşatılacak değer ve yaşam ilkelerine sahip çıkarak uygulanabilirliği olmayanların dünde bırakılmasına katkı sağlamak, 3-Abhaz toplumunun, tüm diğer toplumlarla, insani boyutlu tüm alanlarda işbirliğine girmesini ve dostluk ilişkilerini geliştirmesini sağlamak. Abhaz halkının yaşadığı diğer ülkeler ve o ülkelerin toplumları ile Türkiye’miz ve insanlarımız arasında kültürel ve ekonomik alanlarda karşılıklı iyi ilişkiler kurup geliştirilmesine çalışmak, 4-İnsan hakları ve insani değerlerin uluslar üstü bir ortak norma ulaşması yönünde çaba sarf etmek, böylece üyelerine, topluma, yaşadıkları ülkeye ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmak, 5- Abhazya Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınması ve ilişkilerin geliştirilmesi ile iki ülke arasında ulaşımın doğrudan ve engelsiz sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmaktır.
Tanıtım Yazısı
Çalışma Temaları
Kültürel GruplarAbhaz, Kafkas