Kurum Kataloğu

Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma DerneğiKısa AdıHADİG
TürDernek
Kuruluş Yılı2011
Telefon(+90) 533 2419493
Şehirİstanbul
AdresHasanpaşa Mah. Mahmutbaba Sok. NO:13/25 Kadıköy/İSTANBUL
Web Adresi
E-postahadigdernek@gmail.com
Yurt İçi Örgütlenme DHİBRA (Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı) Bileşeni
Güncel DurumFaaliyette
Kurumun Amacı Derneğin Amaçları a) Genel olarak kültür, sanat ve sosyal bilimler alanında faaliyet göstermek. Özel olarak ise başta Hemşinliler olmak üzere Karadeniz bölgesinde yaşayan halkların kültürü, edebiyatı, sanatı, dili ve tarihi konularında çalışmalar yapmak, üyeleri ve toplumda Hemşin dil ve kültürü hakkında farkındalık yaratmak, kültürel değerleri belgelemek, korumak, geliştirmek, ulaşılan bilgi ve değerleri gelecek kuşaklara ve diğer toplum kesimlerine aktarmak suretiyle, ülkemiz ve insanlığın evrensel değerlerinin bir parçası olan Hemşin dil ve kültürünün yaşaması ve kendini yarınlara taşıması için çalışmak, toplumlar arasında barış ve hoşgörüye dayalı çoğulcu demokratik bir kültürün gelişmesi, temel insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde yerleşmesine katkıda bulunmak. b) Üyelerinin ekonomik ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak. Eğitim, kültür, sanat, turizm, sağlık, spor, çevre ve diğer alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak. Özellikle kentlerde yaşayan üyelerinin yerel kimliklerini kaybetmeden (asimile olmadan) toplumun eşit ve saygın birer bireyi olarak diğer toplumsal kesimlerle bir arada yaşamasını hedeflemek . c) İçinde yaşanılan coğrafya ve genel olarak doğanın kültürel kimliğin bir parçası olduğu bilinciyle, doğal ve kültürel değerlerin korunması için çalışmak, çevresel, ekolojik problemlerin çözümüne müdahil olmak, geleneksel, alternatif, ekolojik tarım yöntemlerini korumak ve geliştirmektir. Dernek bu çalışmaları yaparken dernek üyelerinin düşünce yapılarına, inançlarına, siyasi duruşlarına saygı gösterir. Üyeleri ve topluma evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yaklaşır, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine çalışır, farklı kültürel kimlikleri eleştirmez, dışlamaz ve kültürel çeşitliliğin toplumdaki birlik ve beraberliği arttırdığını kabul eden bir anlayış sergiler. Dernek faaliyetleri ve yazışmalarında resmi dil Türkçedir. Dernek Türkçe ile birlikte başta Hemşince olmak üzere bölgedeki diğer dillerde ve yabancı dillerde faaliyetlerde bulunabilir. Derneğin Amaçları a) Genel olarak kültür, sanat ve sosyal bilimler alanında faaliyet göstermek. Özel olarak ise başta Hemşinliler olmak üzere Karadeniz bölgesinde yaşayan halkların kültürü, edebiyatı, sanatı, dili ve tarihi konularında çalışmalar yapmak, üyeleri ve toplumda Hemşin dil ve kültürü hakkında farkındalık yaratmak, kültürel değerleri belgelemek, korumak, geliştirmek, ulaşılan bilgi ve değerleri gelecek kuşaklara ve diğer toplum kesimlerine aktarmak suretiyle, ülkemiz ve insanlığın evrensel değerlerinin bir parçası olan Hemşin dil ve kültürünün yaşaması ve kendini yarınlara taşıması için çalışmak, toplumlar arasında barış ve hoşgörüye dayalı çoğulcu demokratik bir kültürün gelişmesi, temel insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde yerleşmesine katkıda bulunmak. b) Üyelerinin ekonomik ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak. Eğitim, kültür, sanat, turizm, sağlık, spor, çevre ve diğer alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak. Özellikle kentlerde yaşayan üyelerinin yerel kimliklerini kaybetmeden (asimile olmadan) toplumun eşit ve saygın birer bireyi olarak diğer toplumsal kesimlerle bir arada yaşamasını hedeflemek . c) İçinde yaşanılan coğrafya ve genel olarak doğanın kültürel kimliğin bir parçası olduğu bilinciyle, doğal ve kültürel değerlerin korunması için çalışmak, çevresel, ekolojik problemlerin çözümüne müdahil olmak, geleneksel, alternatif, ekolojik tarım yöntemlerini korumak ve geliştirmektir. Dernek bu çalışmaları yaparken dernek üyelerinin düşünce yapılarına, inançlarına, siyasi duruşlarına saygı gösterir. Üyeleri ve topluma evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yaklaşır, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine çalışır, farklı kültürel kimlikleri eleştirmez, dışlamaz ve kültürel çeşitliliğin toplumdaki birlik ve beraberliği arttırdığını kabul eden bir anlayış sergiler. Dernek faaliyetleri ve yazışmalarında resmi dil Türkçedir. Dernek Türkçe ile birlikte başta Hemşince olmak üzere bölgedeki diğer dillerde ve yabancı dillerde faaliyetlerde bulunabilir.
Tanıtım Yazısı Bütün kültür, dil ve inançlar insanlık tarihinin ortak değerleridir. Günümüz toplumlarında var olan çeşitli sosyal kümeler insanlığın binlerce yıllık serüveni içinde yaşanılan coğrafya, görenekler, ortak kültürel ve siyasal tarih, inançlar, dil, komşu topluluklar vb gibi faktörler sonucu oluşmuştur. Gelenek/görenekler, kültür, dil, inanç ve aidiyet, bireyin kendi iradesi dışında içine doğmuş olduğu toplumdan kaynaklı kimliğinin önemli unsurlarıdır. Tarihsel, sosyal, ekonomik ve siyasal nedenlerle tarihte sayısız dil ve kültür yok oldu, günümüzde de onlarca dil ve kültür yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır. Hemşince ve Hemşin kültürü de yok olma tehdidi altındaki bu dil ve kültürlerdendir. Bu durum Birleşmiş Milletler raporlarıyla da belgelenmiştir. Yeryüzündeki bütün dil, kültür ve inançların başkalarının yaşama hakkına müdahale etmemek kaydıyla var olma, kendini geliştirme ve yarınlara taşıma hakkı temel insan haklarındandır. Yukarıdaki temel görüşlerden hareketle 2010-2011 yılları içinde bir yılı aşkın bir süre boyunca ikamet, yaş, cinsiyet, meslek ve siyasi görüş farklılıklarına göre Hemşin toplumu ve Hemşin kültürü ile ilgili değişik kesimlerinden çok sayıda insanla yapılan yüz yüze görüşmeler ve başta İstanbul ve Ankara’da olmak üzere gerçekleştirilen muhtelif toplantılarda yapılan değerlendirmeler sonucu aşağıdaki amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermek üzere Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği kurulmuştur.
Çalışma TemalarıAlfabe/Dil, Kimlik, Kültür, Sanat
Kültürel GruplarHemşin
Linkler
LİNK AÇIKLAMA
https://twitter.com/hadigdernek
https://www.facebook.com/groups/hadigsayfa/
https://instagram.com/hadigdernek