Haberler

Dilsel Çoğulluk ve Dil Hakları Çalıştayı Yayında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu’nun Friedrich Naumann Vakfı desteği ve Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) işbirliği ile 18-19 ve 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirdiği Dilsel Çoğulluk ve Dil Hakları konulu çalıştaylar serisi YouTube üzerinden izleyiciler ile buluşuyor.
-  A  +

Türkiye’deki dilsel çeşitliliği temel alarak dil hakları kavramını teorik-kavramsal ve hukuki çerçevede tartışmayı hedefleyen çalıştay serisinde, Türkiye’den vaka çalışmaları ve hak izleme metodolojisi başlıkları da ele alınmıştır. Alanında uzman akademisyen, sivil toplum aktörü ve bağımsız araştırmacıların katılımı ile gerçekleşen çalıştay serisinin açılış oturumu İngilizce, takip eden diğer üç oturum ise Türkçe gerçekleşmiştir. Videoların yanı sıra, çalıştayda sunumu yapılan sunumların tamamı daha sonra geliştirilmiş versiyonlarıyla yayınlanacak derleme kitapta yer alacaktır. Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan üç dilli derleme kitap, Şubat ayı içinde okuyucularla buluşacak.

Türkiye Kültürleri YouTube hesabı üzerinden erişime açılan çalıştay serisinin her oturumu bağımsız olarak izlenebileceği gibi, tüm sunumlar ayrı birer video olarak da izlenebilir. 

Aşağıda oturum başlıkları ve katılımcılarla ilgili detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz çalıştay serisinin bütün videolarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye Kültürleri YouTube kanalına abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.


Dilsel Çoğulluk ve Dil Hakları Çalıştayı Programı

-18 TEMMUZ 2020-

Linguistic Plurality and Language Rights: Theoretical-Conceptual Framework

Ingrid Gogolin & Irina Usanova (University of Hamburg) 2000 Students' Multilingual Development: A Longitudinal Investigation in Germany
Ruth Bartholomä (OII) A Paper Tiger? Linguistic Rights and the European Charter for Regional or Minority Languages
Christoph Schroeder (Universität Potsdam) Language Policy and Bilingual Education
Anu Leinonen (Foundation of the Finnish Institute in the Middle East) Kurdish Language in Turkey: Struggling Against Language Shift
Discussant: İnci Dirim


-19 TEMMUZ 2020-

Dilsel Haklar: Hukuki Çerçeve

Olgun Akbulut (Kadir Has Üniversitesi) Dilsel Hakları Düzenleyen Uluslararası Hukuk Belgeleri
Salim Orhan (Dicle Üniversitesi) Bir Ulus-Devlet Örneği Olarak Türkiye'de Dil Politikaları ve Dil Hakları
Derya Bayır (Independent Researcher) Yargıda Çokdillilik Modelleri
Fatma Gök (Boğaziçi Üniversitesi) Pedagoji Bilimi ve Hak Olarak Anadilinde Eğitim
Tartışmacı: Nurcan Kaya


-25 TEMMUZ 2020-

Türkiye'de Diller ve Dilsel Çoğulluk

Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi) Türkiye'de Dilsel Çoğulluk: Genel Bakış
İnci Dirim (Institut für Germanistik an der Universität Wien) Türkiye'nin Tek Dilli Örgün Eğitiminde İkinci Dil Olarak Türkçe Eğitim
Cuma Çiçek (Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü) Baskı Altında Kalmış Dillerin Canlandırılması
Şerif Derince (Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin) Kürtçe Seçmeli Dil Derslerine Almanya'dan Bakmak
Tartışmacı: Ergin Öpengin 


-26 TEMMUZ 2020-

Hak İzleme, Belgeleme ve Raporlama: Metodoloji ve Pratik 

Feray Salman (İnsan Hakları Ortak Platformu) İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Örneğinde Metodoloji ve Pratik Sorunlar
Işık Tüzün (Eğitim Reformu Girişimi) Eğitim Hakları Örneğinde İzleme ve Raporlamada Metodoloji ve Pratik Sorunlar
Mine Yıldırım (İnanç Özgürlüğü Girişimi) Din veya İnanç Özgürlüğü İzleme ve Raporlama Çalışmasında Yöntem, Pratik Sorunlar ve Etki
Adem Arkadaş (Etkiniz) Çocukların Kültürel Haklarının İzlenmesinde Zorluklar ve Bir Çözüm Olarak Göstergeler
Tartışmacı: Cuma Çiçek