Etkinliklerimiz

Atölye: Dil Hakları İzleme ve Raporlama Çalıştayı

  • Başlangıç
    05.10.2019 - 10:00
  • Bitiş
    07.10.2019 - 14:00
  • Yer
    Pertek, Tunceli
  • Google Takvim

Türkiye’de dil hakları konusunda hukuki, siyasi, sosyal ve iktisadi alandaki düzenlemeleri ve uygulamaları özellikle hak ihlallerine odaklanarak izlemeyi ve raporlamayı amaçlayan bir oluşum için Munzur Akademi Kültür Sanat ve Turizm Derneği ve Pertek Belediyesi işbirliği ile Pertek’te üç günlük bir toplantı gerçekleştirilecektir.

-  A  +

Türkiye’de farklı kültürel gruplarla ilgili çalışma yürüten STK’ların, inisiyatiflerin ve bireylerin dahil olduğu bir ağ ile iş birliği içinde, Türkiye’de dil hakları konusunda hukuki, siyasi, sosyal ve iktisadi alandaki düzenlemeleri ve uygulamaları özellikle hak ihlallerine odaklanarak izlemeyi ve raporlamayı amaçlayan bir oluşum için ön hazırlıkları tamamlamak üzere Munzur Akademi Kültür Sanat ve Turizm Derneği ve Pertek Belediyesi işbirliği ile Pertek’te üç günlük bir toplantı gerçekleştirilecektir. İleriki dönemlerde düzenli raporlar yayınlamayı hedefleyen bu proje sayesinde, Türkiye’de etkili bir sivil toplum yaratılmasına katkı sunulması hedeflenmektedir. 5 – 7 Ekim 2019 tarihinde Pertek’te gerçekleşecek çalıştaya insan hakları dernekleri, insan hakları aktivistleri, akademisyenler ve STK temsilcileri davet edilmiştir.

Farklı illerden katılımcıların yer alacağı bu toplantıda, dil hakları izleme, belgeleme ve raporlama çalışmalarının metodolojisi ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelen grubun hukuksal yapısı üzerine odaklanılacaktır. Üç günlük oturumlar boyunca toplantı katılımcılarının yaptıkları çalışmalar ışığında deneyim paylaşımında bulunmaları hedeflenmektedir. Üç günlük toplantıda şu konular tartışılacaktır:

Toplantının ilk gününde, Genelde Türkiye’de kültürel çeşitlilik bağlamında dilsel çeşitlilik ve dil hakları meselesinin teorik ve kavramsal çerçevesi, izleme çalışmasının amaç ve metodolojisi ve tüm yönleriyle hak ihlalleri izleme raporları ve özellikle dünyanın başka ülkelerindeki örneklerin olumlu ve olumsuz yönleri tartışılacaktır. Bu tartışmada, UNESCO tarafından Tehlike Altında Diller kategorisine alınmış olan Türkiye dillerinin konumları, sorunları ve hak savunuculuğu özellikle ele alınacaktır. Bu bağlamda, Türkiye ve dünyadan dil hakları izlemesi yapan kurumlar ile yayınladığı raporlar araştırılacak ve bu konudaki literatür eleştirel bir gözle değerlendirilecektir. 

Çalıştayın ikinci gününde izleme, belgeleme ve raporlama çalışmasının hangi gruplarla ve nasıl bir yapı içinde sürdürülmesi gerektiği üzerine tartışma yürütülecektir. Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu’nun bugüne kadarki çalışmaları sayesinde oluşturulan kültürel çeşitlilikle ilgili STK ve bireyler envanteri/ağı aracılığıyla, Türkiye özelinde böyle bir çalışmanın somut koşulları ve olası paydaşları olgusal düzeyde incelenecektir.

Çalıştayın üçüncü gününde, davetli hukukçuların ve uzmanların katkısıyla iki konu tartışılacaktır: Teorisi ve pratiğiyle dil hakları ve savunuculuğu meselesinin hukuksal boyutu, ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar konusuna odaklanılarak tartışılırken, aynı zamanda da amaçlanan izleme ve raporlama faaliyetinin ve kamuoyuyla paylaşmanın hukuksal zemini ve kurumsal formu tartışılacaktır. Bu tartışmaların sonunda, İstanbul'da düzenlenecek Final Toplantısına kadar ara değerlendirme raporları hazırlamak üzere gönüllülerden oluşan çalışma grupları oluşturulacaktır.