Haberler

PASAJLAR: Göç Meselesi

Doğu Batı Yayınları'nın hakemli yayını Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi'nin "Göç Meselesi" başlıklı sayısı yayımlandı.
-  A  +

Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi'nin Göç Meselesi temalı 5. sayısı yayımlandı. Talha Dereci'nin genel yayın yönetmenliği ve İbrahim Sirkeci'nin sayı editörlüğünde hazırlanan sayıda yer alan çalışmalar bilgilerinize sunulmuştur.

İçindekiler:

“Göç Meselesi” [İbrahim Sirkeci]

Korkuyu Anlamak: Yabancı Düşmanlığı, İklimfobi ve Robofobi Kavşağında Terk Edilmişlik Duygusunun Yaratımı [Karsten Paerregaard]

Evrenselci Haklar ve Tikelci Yükümlülükler: Mülteciler Örneği [Per Bauhn]

Ulusötesi Göç, Derinleşen Korunmasızlık ve Üyelik Sorunu Üzerine [Adrian J. Bailey]

Batının Ötesinde Vatandaşlığa Geçiş Politikaları [Tobias Schwarz]

Devlet ve Halk Arasında Ortaya Çıkan Ayrımlar: Dönüş Göçü Programları, Diaspora Yönetimi ve Temsili Göçmenler [Dani Kranz]

Çevresel Göçmenlik, Küresel Mutabakatlar ve KOVİD-19 [Deniz Eroğlu Utku & Okan Akpınar]

Birinci Dünya Savaşı Yaklaşırken Osmanlı İmparatorluğu’ndan Amerika Birleşik Devletleri’ne Emek Hareketliliği ve Türk Kökenli Göçmenlerin Kalıcık Sorunu [Avni Önder Hanedar & Sezgin Uysal]

Tek Parti Döneminde Türk Yahudilerinin Zorunlulaşan Göçleri [Emre Kurt]

Göçün Kadınlaşan Yapısı ve Türkiye: İzmir’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadın Göçmenler [Ahmet Ceylan & İsa Uslu]

İstanbul’da Ev ve Bakım Hizmetlerinde Çalışan Filipinli Kadınlar: Göç, Emek ve Gündelik Hayat [Gülten Deniz & Firdevs Büşra Kaluç & Hilal Uysal]

“Serbest Göçler Ülkesi’nde” Arnavutlar [Berrin Çalışkan]

Türkiye-İngiltere Göçünü Yeniden Düşünmek: Politik mi, Farklı ya da Çoklu Çatışmalar mı? [Fethiye Tilbe]

Avrupa’da Sivil Entegrasyon Kavramının Sınırları: Norveç Örneği ve Günlük Hayatta Entegrasyon (Hverdagsintegrering) [Meltem Yılmaz Şener]

Almanya’da Yaşayan Nitelikli Türklerin Uluslararası Göç Eğilimi: Niyetler, Etkenler ve Sonuçlar [Caner Aver & Atakan Durmaz]

 

Kaynak: DOĞUBATI

https://www.dogubati.com/pasajlar-sayi-5-goc-meselesi?fbclid=IwAR0AHBdqlw0PT_0SRO_-4kI3ca_DT0g1McT0NWT1-lSDRE-A3I0fnDdcjNo