Haberler

Süryanilere Ait Somut Olmayan Kültürel Miras Sitesi Yayında

Projenin ana amacı, Mardin bölgesindeki Süryani topluluğun kültürel pratikleriyle ilgili bilginin derlenmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca aynı topluluğun somut mirasına yönelik risklerin değerlendirilmesi yoluyla somut olmayan değerlerin korunmasını kapsıyor.
-  A  +

Mardin ve çevresinde "Süryani Somut Olmayan Kültürel Mirasının Belgelenmesi ve Yaygınlaştırılması" projesinin internet sayfası kullanıma açıldı.

Projenin ana amacı, Mardin bölgesindeki Süryani topluluğun kültürel pratikleriyle ilgili bilginin derlenmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca aynı topluluğun somut mirasına yönelik risklerin değerlendirilmesi yoluyla somut olmayan değerlerin korunmasını kapsıyor.

Proje, somut olmayan mirasın somut olanın ayrılamaz bir parçası olarak kabul gördüğünü ve korunmasının da bu mirasın varisleri tarafından geliştirilen/kabul edilen bir strateji gerektirdiğini gösteren bir örnek.

Sitede projenin amacı şu sözlerle anlatılıyor: 

"Projenin ana amacı olan, Süryani somut olmayan mirasının koruması için girişimde bulunmak, yalnızca Süryaniler için değil, tüm bölge için de acil bir ihtiyaçtır. Süryani kültüründe Turabdin olarak anılan bölge çokdilli, çoketnisiteli, çokkültürlü ve çokdinli bir topluma evsahipliği yapmıştır. Bu toplumlar arasında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Ezidiler bulunur; tarih boyunca Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice aynı zamanda konuşulmuştur. Asıl amacımız bu çeşitliliğin devam etmesidir. Bunu sağlamak için de, projenin faaliyetleriyle Süryani toplumunun kültürel pratiklerini (dilleri de dahil olmak üzere) belgelemeyi ve teşvik etmeyi; Süryani aktivistlerin, sivil toplum örgütlerinin, girişimlerin ilişki ağlarını büyütmeyi ve etkinliklerine destek olmayı, mimari ve kentsel miras için risk değerlendirme raporları hazırlamayı amaçladık."

Sitede proje kapsamında yayınlanan kitapçıklar ve çalıştyaların detaylarına da ulaşılabilir.

 

Kaynak: Bianet

http://m.bianet.org/bianet/yasam/225409-suryanilere-ait-somut-olmayan-kulturel-miras-sitesi-yayinda