Etkinliklerimiz

Panel: Haber Merkezinde Çok Kültürlülük ve Çeşitlilik Bağlamında “Dil”

  • Başlangıç
    15.06.2019 - 14:00
  • Bitiş
    15.06.2019 - 16:00
  • Yer
    Karşı Sanat Çalışmaları
  • Google Takvim

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu ile IPS İletişim Vakfı/bianet’in ortaklaşa düzenlediği Panel, “Bir Dilin Peşinde - 90’lardan Günümüze Kültürel Alanda Anadil Mücadelesi” Sergisi kapsamındaki üçüncü etkinlik.

-  A  +

Haber merkezinde çok kültürlülük ve çeşitlilik bağlamında "dil" panelinde gazeteciler ve akademisyenler bütün bu karmaşık sorulardan yola çıkarak, medya ve anadili meselesini tartışacaklar. IPS İletişim Vakfı ile Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu'nun düzenlediği panelde Gazeteciler Demet Bilge Erkasap, Faruk Bildirici, Semra Kardeşoğlu, Timur Soykan, Zülfikar Ali Aydın ve iletişimci Doç. Dr. Esra Arsan konuşacaklar. Panel, şu sorular etrafında şekillenecektir: 1) Medya içerik üreticileri ve gazeteciler, yaptıkları haberlerde veya yayınladıkları hikayelerde bir ülkede yaşayan insanları ve o ülkenin toplumsal yapısını ne kadar gerçekçi temsil ediyor? 2) Farklı kültürleri ve dilleri o ülkenin medyasında ne sıklıkta ve ne biçimde görebiliyoruz? 3) Televizyon ekranlarına baktığımızda, kendimize benzeyen ve kendi dilimizi konuşan insanlar görmemiz mümkün mü? 4) Bizden farklı dilleri konuşan insanların söylediklerini medya bize ne derece doğru aktarıyor ve yorumluyor?