Etkinliklerimiz

Panel: Ermenice Öğreniyorum, Çünkü... /// ՀԱՅԵՐԷՆ ԿԸ ՍՈՐՎԻՄ, ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ…

  • Başlangıç
    21.02.2021 - 15:00
  • Bitiş
    21.02.2021 - 17:00
  • Yer
  • Google Takvim

21 Şubat Ana Dili Günü yaklaşıyor. Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) bileşenlerinden Aramyan Okulundan Yetişenler Derneği ve Mer Danik Sivil İnsiyatifi olarak farklı amaçlar ve ihtiyaçlar ile (karma evlilik, ticaret, akademik, kültürel) yabancı dil olarak Ermenice öğrenen konuklarımız ile bir sohbet toplantısı organize ediyoruz.

-  A  +

Katılımcılarımızdan neden, hangi motivasyon ve ihtiyaca karşılık nasıl Ermenice öğrendiklerini, kullanım alan ve sıklığını anlatmalarını isteyeceğiz. Toplantıya katılmak isteyenlerin link edinmek için sevanataoglu@gmail.com adresine mail atmaları gerekmektedir. 

Moderatör: Sevan Değirmenciyan (Çevirmen, Eğitmen, Gazeteci)

Koordinatör: Sevan Ataoğlu (AOYD Başkanı, Mer Danik Kurucusu)

///

Փետրուար 21-ի Համաշխարհային Մայրենի լեզուի օրուան առթիւ կը կազմակերպենք առցանց զրոյց մը, որուն մասնակցելու կը հրաւիրուին ոչ-հայ ու տարբեր  (խառն ամուսնութիւն, առեւտրային, մասնագիտական, մշակութային) նպատակներով հայերէն սորվող անձեր։

Եթէ ուզէք մասնակցիլ, հաճեցէք դիմել sevanataoğlu@gmail.com հասցէին։

Զրուցավար՝ Սեւան Տէյիրմենճեան (բանասէր, ուսուցիչ, թարգմանիչ)

Լաւագոյն մաղթանքներով՝

Համակարգող՝ Սեւան Աթաօղլու (քաղաքացիական հասարակութեան գործիչ, «Մեր տանիք» նախաձեռնութիւն)