Dijital Yayınlarımız

Kınalıada’da Bir Ermeni Okulu: Nersesyan

Eser Sahibi: Lora Sucuyan
Tür: Makale / Proje Raporu
Yayın Yılı: 2019

Kınalıada’da bir ‘Ermeni Okulu’nun bulunduğu bilinmekle birlikte, konumu ve kaç okul olduğuyla ilgili dillendirilen farklı rivayetler bu çalışmanın hareket noktasıdır. Adadaki Ermeni nüfusunun 19. yüzyıl ortalarında artması ile ihtiyaç duyulan eğitimin nerede, hangi okulda ve nasıl verildiği ile ilgili bir çalışmadır. Adanın tarihsel geçmişi ile birlikte Ermeni nüfusunun adaya yerleşimi, eğitim ihtiyaçlarının nasıl ve kimler tarafından karşılandığı, alınan eğitimin kalitesi ve öğrencileri, doğal afetler karşısında okulun nasıl ayakta kaldığı, eğitimin nasıl sürdürüldüğü, hedeflenen eğitimin nasıl ve kaç öğrenci ile ayakta kalabildiği merak edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, rivayetten öteye geçerek, Kınalıada’da olduğu söylenen bir veya daha fazla Ermeni okulunu kaynaklara dayalı doğru ve net bilgiyle ete kemiğe büründürmektir.

-  A  +

"(...) 1919 yılında sahilde çıkan başka bir yangın ile okul hasar görür, cemaatin ileri gelenlerinin bağışları ve Nersesyan Cemiyeti’nin de desteği ile okul yenilenir.

Sonraki yıllarıyla ilgili bilgiye sahip olmadığımız Çınarlı Köşk Sokağı’ndaki bu okul, 1929 sonbaharında çıkan büyük çarşı yangını ile çevresindeki balıkçı evleri ve Atamyan Tiyatrosu ile birlikte kül olur. Böylece Ada’daki bir eğitim ve kültür kurumu tarihe karışır.

Bunun üzerine Dikran Kazazyan okulun eğitimine devam etmesi için, Saki Bey Sokağı ile Köşklü Sokak arasında kalan, yalnız yaşadığı 11 odadan oluşan bahçeli ahşap evini okul niyetine kullanılması için Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ne bağışlar. (Bugün Dikran Kazazyan’ın kabri Kınalıada Mezarlığı’nda yer almaktadır.) Halaçyan Efendi ise müdür tayin edilerek 18 Mart 1932’de yeniden eğitime başlar ve Garabet Yeridzyan, Hayrabet Şnorkyan, Krikor Kuyumcuyan’ın müdürlük dönemlerinde okul en parlak dönemlerini yaşar. (...)" (Sayfa 6)

Anahtar Sözcükler: Kınalıada, Ermeni Okulu, Nersesyan, Eğitim, Azınlık